"Finnmark nomad"

“Finnmark nomad”

“Finnmark nomad” mixmedia on paper 30 x 38 cm 2016