"Giebnie"

“Giebnie”

“Giebnie” Skiss överfångsglas Colbengtson 2021