"Identitet"

“Identitet”

“Identitet” screentryck, papper 38 x 56 cm 2017