CV

Tomas Colbengtson MFA


Tel +46 (0)73 651 59 87
e-mail:tomas.colbengtson@konstfack.se
www.colbengtson.com

Projekt:

ABOUT THE ARTIST:

Tomas Colbengtson is sami, the indigenous nomadic reindeer-people who lives in the northern parts of Scandinavia.
He is born in a small sæmie village of Björkvattnet Tärna northern Sweden.
In his works he often refers to sami culture, investigating cultural identity, history and indigenous peoples contemporary situation
Tomas explore images, colors and forms based from sami culture and the nordic Scandinavian landscape.
He is experimenting with combinations of media and material and has developed a new way to print screen prints in overlay glass often working with screen-print on metal, (aluminium, brass, silver) and working with etching and digital art technique. Colbengtson is exhibiting international, public artwork in Sweden and Finland.

2018-19 Art director and Curator of “Indigeounus traces/Urfolksspår” Indigenous Artist Recidens Sweden

2018 Offentlig utsmyckning/Public work: “Tsïegle”Vägvisaren,Pathfinder Satsfjäll,Saxnäs Västerbotten
Commissioned by : Konstvägen sju älvar

30/11-4/12 2017 Art director of Indigienous conference Sapporo Japan ”The Colonial heritage” with Sæmie, Greenlandic and Ainu artists. Ainu center & Sapporo university Sapporo Japan

2016-2017 leader of glass workshop, Urban glass studios, Brooklyn, N.Y. USA

2015-18 Curating exhibitions with Faroeisland, Greenlandic, Nordic artists

2015 Curator of ”Vaapsten Bijre” Samisk art and duodji, Ájtte samemuseum Jokkmokk Sweden

2014 Curator of artexhibition ”Konstfack” Augeli museet Sweden

1998-2008 he was recident artist at KTH Royal institute of technology Stockholm, where he was working with visualization of art.

Lectorer in Fine Printmaking at Konstfack National College of Art Craft and Design Stockholm,

Member of the SDS/ Sami artist union,

Artistic leader of indigenous art residence “Indigiounus traces” and jurymember in Sámi Duodji Sæmie artisan orginasation.

2019 Tomas published his book “Faamoe” about his art and the south samie language.
Publisher: Gaalitje Sweden

Colbengtson has been working as artist since 1991 and have exhibited in Sweden, Norway, Finland, Denmark, Greenland, USA, Brasil, Germany, Greece, Holland, France, Spain, Egypt, Austria, Swiss, Iceland, Faerovisland and Japan.
Tomas Colbengtson is represented in new National Museum of Art, Architecture and Design, Oslo, Norway
and Sami-parlament Karasjok Norway

CV

Public collections:

National Museum of Art, Architecture and Design, Oslo, Norway
Uppsala konstmuseum
Swedish Arts Council
Norwegian Arts Council
Akureyri Art Museum, Island
Norrbottens museum
RDM-Samiid Vuorka-Davvirat / RDM-De Samiske museum, Karasjok, Norway
Örebro länsmuseum, Sweden
Sametinget, Norway
Swedish embassey Athens
Drottning Sonjas grafiksamling Oslo, Norway
Svenska Institutet Paris
Museum Kloster Bentlage, Germany
Karolinska institute
Helgeland museum, Norway
Aguelimuseet, Sala, Sweden
Nibutani Ainu Museum, Biratori-Cho, Japan
Ainu Cultural Center, Sapporo, Japan
Grafikens Hus
Stockholm stad
Göteborg stad
Landsting och kommuner i Sverige

Education:

Valand school of Fine Arts Gothenburg 1995-96
Master class in Electronic Arts Copenhagen 1996, David Rokeby
Konstfack National College of Art, Craft and Design MFA painting 1986-91
Art school Idun Loven Sculpture 1984-86

Awards:

2018 Sæmie counsil Sweden
2018 The Swedish Arts Council
2018 Stockholm Stockholm County Council
2017 Estrid Ericsson stiftelse
2017 Längmanskastipendiet
2017 Japanstipendiet
2016 Japanstipendiet
2015 Sametingets stipendium
2014 Nordisk kulturfond
2013 Rune Petterssons Art scholarship
2012 Helge Ax:son Johnssons Art scholarship
2011 Folke Ricklund Art scholarship
2011 Grafiska sällskapets Art scholarship
2010 Bildkonstnärsfondens Art scholarship
2010 Beata Brummers Art scholarship
2009 Längmanska Art scholarship
2000 Längmanska Art scholarship
1998 IASPIS The Swedish Arts Grants Committee’s for Visual Artists
1997 Grafikenshus, Arkitektkopias Art scholarship
1994 Örnskoldsviks Art scholarship
1993 Bildkonstnärsfondens Art scholarship
1991 Byggnadsförbundets Art scholarship

 

ABOUT THE ARTIST:

–Culture is deadly, I often think, when I reflect on my childhood upbringing in a small Sami village in Tärna, northern Sweden. My mother language, sothernsami, was ban to speech in school up until 1957. In plain word: you got beaten up by the teacher if you spoke it. Also the traditional dress and the song ”jojk” was considered ”sinful” by the church up until modern days.

Many of this historical and present events is a startingpoint in my artworks.Sami culture is close connected to the nature in nortern scandinavia so the light and landscape is an important part of my work. I belive everybody can relate to the same questions of identity wherever you come from. Tomas Colbengtson

Tomas (Tärna, Sweden) is sami, the nomadic reindeer-people who lives in the northern parts of Scandinavia. In his works he often refers to sami culture, asking questions about the cultural identity and existence
Tomas explore images, colors and forms based from sami culture and the nordic Scandinavian landscape.
He is experimenting with combinations of media and material and has developed a new way to print screen prints in Graal-glas (a type of overlay glass) using images and colors, often working with screen-print on metal, (aluminium, brass, silver) and working with etching and digital art technique. He has been recident artist at KTH Royal school of technology, where he has been working with visualization of art. Lectorer in Fine Printmaking at Konstfack National College of Art, Craft and Design Stockholm
Member of the SDS/ Sami artist union

Svenska:

Tomas Colbengtson kommer från Björkvattnet, Tärnaby där han är född och uppvuxen.

Björkvattnet i Tärna har en levande och mycket lång tradition i samiskt konsthantverk med fynd i trakten ända tillbaka till folkvandringstid 500 e.kr.

Colbengtsons konstverk bygger på minnen och från hans egen uppväxt i en liten samisk by i fjällen och dagens situation för urfolk.
Han arbetar med grafik, måleri och glas som han formar till sitt eget uttryck som ofta reflekterar över historiska och moderne sociala fenomen. Konsten genomspeglar erfarenheter som språk och religionsförbud, rasbiologisk forskning, skambeläggning av jojk, och andre metoder som ofta används av statsmakter för att skaffa kontroll over urfolk och tillhörande landområden.

Tvångsförflyttningen av Nordsamer och vattenkraftutbyggnaden på 1950-70 talet
med dess överdämningar av byar är bara några exempel i mängden av myndighetsövergrepp. Språkförbudet i skolan fram till 1957 fick till följd att sydsamiskan slutades talas.
Kanske är förlusten av mitt språk huvudorsaken att jag arbetar med konst.

Samiska området sträcker sig över de norra delarna av Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Det känns naturligt för mig att leda blicken ytterligare runt i polcirkeln reflekterande kring de historiska och kulturella likheter som binder dessa nordligaste liggande områden”.
Sydsamisk Tärnadialekt:

Tomas Colbengtson Bearkoenvuemie, dearnesne lea reakadamme jah desnie sov maananbaelesne orreme.
Satne tjiehpiedäjjine 25 jaepieh vaaradamme jah sov tjeahpoeh daelie jeenebe saemienkultuvreste leah dissvielie gyhtjelassh lutnjie identideete, percepsjovne- jah aejkiejbijre.

“Mov lea nöörjen minngienamma mohte leab sveerjen veasoje jah mieleb goh nasjovnehts saemie.
Mov sjadtemisnie naavaenie soptsestieh religijovni, gielenihtoej skaamedehteme joejkemi jah gaeptiej bijre,
dihte jis eah gåessieh movhth lissieraajesh jah baakoehts maahtoeh fuelhkesne.
Tjabrehtimsjuhteme jah tjaetsiefaamoebigkeme jaepiej 1950-70
dulvemigujmie sjadti akte dejstie gellieh fiejlijst mah byjjesfaamoe dorjeme.
Gielenihteme skuvlesne raajan 1957 sjadti goh åarjelsaemien orrijin soptsestidh.
Mejtie mov saemiegielen namhtah sjadti ulmieb tjeahpoejgujmie barkedh” Tomas jeahta

2020:

28/1-29/2 Åmåls konsthall
25/1-14/3 Grafiktriennal Galleri Sander Norrköping
2/2-1/3 Sturehof, Stockholm
4/4 -23/5 Grafiktriennal Trelleborgs Museum
20-23/5 GAS Glass art conference Småland
28/5-8/6 Glass-Images art-workshop Pilchuck USA
https://www.pilchuck.com
29/8-1/11 Grafiktriennal Kulturens Hus Luleå

2019:

26/1-16/3 Matter at heart
Telemark kunstsenter Skien Norway
29/1 ÁIGEMÁTK, Edsvik konsthall Stockholm
5/3 Samiska veckan Umeå
14-16/3 FAAMOE Littfest, Idunteatern Umeå
20/3 kl 17-20 FAAMOE Bonniers konsthall Stockholm
24-25/5 “Indigenious Traces” exhibition
Kulturbryggan Granö Sweden
1-30/6 T.Colbengtson,
Linnea Axelsson, Anita Pongas, Skutskär
13/7-8/9 “Conventus”Sámi fineprintexhibition SDS Karasjok
29/9 -2020 Kakslauttanen gallery Finland
26/10-17/11 B. Marakatt Labba och T. Colbengtson
Galleri Lindberg Luleå
7/11 Katuaq Nuuk Greenland
https://katuaq.gl/da/
21/11/19 – 01/03/20 Alta museum Norway
12/12-8/1 Sápmi prints Norske Grafikere Oslo Norway

2018

 

Selected solo exhibitions:
2018

11/1-19/2 Taseralik, Sisimiut, Greenland
6/2 STAARE 2018, Sámi jubilee Östersund
12/4 Thorshavn, Färöarna
1-16/9 Skellefteå konsthall
1/5 Akureyri, Island
30/8-29/9 Skellefteå konsthall
24/10-2/12 Galleri Helle Knudsen Stockholm
9-30/11 Maerz Contemporary Molde, Norway

2017

4-6/12 Indigiounus exhibition, Sapporo, Japan
27/10-19/11 Áigemátki, Bodø
21/10 Bok & Bild Kulturens hus, Luleå
9/8-29/9 The Agnes Varis Art Center, New York
24-26/8 Klemetspelen Korgen, Norway
18/10 Lecture Konstfack Stockholm
15-22/7 Gallery Maerz Molde
1/4 – 30/5 Örebro länsmuseum
1/4 – 30/5 Galleri O Örebro
8/4 Bilda Skellefteå
3/5 Lecture Örebro länsmuseum

2016

6/2 Det grønlandske hus, Copenhagen
27/2 Galleri Helle Knudsen, Stockholm
28/6 Sapporo Citizen Gallery, Japan
2/7 Nibutani Ainu Cultural Museum, Hokkaido, Japan
1/11 Canaria Islands, Spain

2015

Maerz Contemporay Berlin, Germany
Gallery Urs von Unger Gstaad, Swiss
Nuuk kunstmuseum Greenland
Kunstmuseum Ilulisat Greenland
2014
Röros museum, Norway
Lilla Galleriet, Umeå

2013

Svenska Institutet, Paris, France
Gallery NP33 Norrköping, Sweden
Piteå Konsthall, Sweden.
2012
Norske Grafikere, Oslo, Norway.
Ricklundgården, Saxnäs, Sweden.
Galleri Konstforum, Norrköping, Sweden.
Galleri Thomassen, Gothenburg, Sweden.
Kiruna stadshus, Sweden.
2011
Ajtte Museum in Jokkmokk the Sami centre, Sweden.
Grafiska Sällskapet, Stockholm, Sweden.
Samisk Kunstnersenter SDS Karasjok, Norway.
2010
Grafikenshus Mariefred , Sweden
The Swedish Government, Stockholm, Sweden.
Samiska veckan, Lilla Galleriet Umeå, Sweden.
2009

Stockholm City planning office, Sweden.
2006

Lidingö Konsthall, Stockholm, Sweden.
2005
SGI User Group Conference Munich, Germany.
2004

Gallery Artn, Chicago Art Instititute, Chicago, USA.
2001

Grafikenshus Mariefred, Sweden.
1995

Ö-vik konsthall, Örnsköldsvik, Sweden.
1994

Gallery Hana-saari, Helsinki, Finland.

Selected group exhibitions:

13-16/9 Galleri Sjögatan Sju Sundsvall
2017 Drottning Sonjas kunsthall, Norway
2017 “STAUP” Levanger, Trondheim, Norway
2017″Ságatfállasmat” Olavshallen, Trondheim, Norway
2017″Áigemákte” Leirfossveien 5E, Trondheim, Norway
2016 100 year Graphic art Gallery Tetem, Enschede, Netherlands
2016 Vevringutstillinga Norway
2016 Gaaltije, Saemie center, Östersund, Sweden
2016 Ájtte the saemi museum, Jokkmokk, Sweden
10/6 Art Biennale Ii, Finland
2016 Gallery Sigma, Växsjö, Sweden
2016 Urban glass studios, workshop, Brooklyn, N.Y. USA
2016 100 year Graphic art Gallery Tetem, Enschede, Netherlands
2015 Kunstmuseet Akureyi, Island
2015 Nordic ambassey, Berlin, Germany
2015 Positions Berlin, Art Fair, Germany
2015 Artist talk Position Berlin, Germany
2015 “Que vadis” Glassfactory Boda, Sweden
2015 Sami Contempoary, Kungsbacka Konsthall, Sweden
2015 Grafiktriennalen Uppsala konstmuseu, Sweden
2014 Agueli museet, Sala, Sweden
2014 Sami Contemporay, Norrbottens Museum Luleå, Sweden
2014 “Markanvändning”, Västerbottens museum, Umeå, Sweden
2014 New York Art Expo Pier 94 Manhattan, USA
2014 Rovaniemi Art Museum – Korundi Finland
2013 Greetings from Sapmi –Jamtli Östersund, Sweden
2013 South Karelen gallery Vilmastrand Finland
2013 Louvre, Paris, France
2013 “Markanvändning”, SDG, Karasjok, Norway
2013 Reflexioner, Lidköpings konsthall, Sweden
2013 Urfolkskonfrensen, Alta, Norway
2013 15 juni-29 juli “Reflexioner” Lidköping konsthall, Sweden
2013 “REFLEX”, Konsthallen, Luleå, Sweden
2013 “Markanvändning”,Norrbottens museum Luleå, Sweden
2013 “REFLEX”, Karasjok, Norway
2013 “Markanvändning”, Ajtte Museum in Jokkmokk the Sami centre, Sweden.
2012 “Moon lust” Augmented reality art exhibition. Chicago, USA
2012 “Out of the Box” Augmented reality art exhibition. San Francisco, USA
2011 The Baltic States Biennial of Graphic Arts. Kaliningrad, Russia.
2011 Norske grafiker, Oslo, Norway.
2009 PART5 Munsterland festival, Kulturhaus Bocholt, Germany.
2008 Grafikenshus Mariefred, Sweden
2006 University of Illinois at Chicago, Chicago, USA.
2003 Stockholm Art Fair Sollentuna, Sweden. Special invited exhibition
2001 NIC2001 Nordic Interaktive Copenhagen, Denmark.
2000 Millenniumexhibition Tekniska museeum Stockholm, Sweden.
1998 Kulture Capital exhibition Stockholm, Sweden.
1996 Nikolaj Church Gallery Copenhagen, Denmark.
1996 Göteborgs Konstmuseum, Sweden.

1996 Nikolaj Church Gallery Copenhagen, Denmark.

1996 Göteborgs Konstmuseum, Sweden.
1993 Grafiktrienalen Liljevalch, Stockholm, Sweden.
1993 Bildmuseeum Umeå, Sweden.
1991 Aguelimuseet Sala, Sweden.
1991 Konstnärshuset Stockholm, Sweden.
1991 Gallery Dr.Glas Stockholm, Sweden.
1990 Galleri Overgaden Copenhagen, Denmark.
1990 Galleri Eleptherias Athen Greece.

Public Art:

2010 Glass print, Glasshouse Kulturhus, Umea, Sweden
1994 Västertorp public bath Stockholm, Sweden