"Kallalit"

“Kallalit”

“Kallalit” Screen on polycarbonat glass H 150 W 100 cm 2019