"De som kom - De som tog emot"

“De som kom – De som tog emot”

“De som kom – De som tog emot”Överfångsglas, bergskristall H 170 cm L 200 cm B 120 cm 2019
av Tomas Colbengtson ⭐
• @tomascolbengtson Foto: Akvafjell
2019 är det 100 år sedan tvångsförflyttningen av samer från Karusuando-området till Västerbotten startade. Verket »De som kom De som tog emot« levandegör den händelsen, just då norrbottenssamerna träffade sydsamer från Tärnaområdet våren 1931 och visades till de nya renbetesområden i Umbyn och Vapsten som skulle bli deras nya hem. En händelse som orsakade genomgripande förändringar för alla samer involverade i händelser orsakade av och utan ansvarstagande av statsmakter. Inkapslade i glas och bergskristall finns fotografier av de familjer som med tvång tvingades ändra sitt liv och börja leva tillsammans. Verket minner om de som tvingades resa men också om de som tvingades dela renbetesområden med de inflyttade, vilket förändrade livet för båda parterna. Såren efter den händelsen är fortfarande öppna i båda läger och en lösning ligger långt fram i tiden. Bergskristall är en sten som samer i äldre tider ansåg inneha magiska krafter, i dess renaste form kallas den för glas. »De som kom De som tog emot« förevigar det första mötet och verkar för att läka såren