<“Nord og Sørsaemie”

“Nord og Sørsaemie” Screen keramisk platta L 20 x H 17 cm Tomas Colbengtson