"Maana"

“Maana”

“Maana” Graal glass emanel 6 x 5 x5 cm 2014