“Tsïegle”Vägvisaren

“Tsïegle”Vägvisaren

“Tsïegle”Vägvisaren, Overlayerd glass, gold quarts, public art Satsfjäll Saxnäs Västerbotten Sweden