“Tsïegle”Vägvisaren

“Tsïegle”Vägvisaren

“Tsïegle”Vägvisaren, Overlayerd glass, gols quarts, public art Satsfjäll Saxnäs Västerbotten Sweden