“Tsïegle”Vägvisaren/Pathfinder

“Tsïegle”Vägvisaren/Pathfinder

“Tsïegle”Vägvisaren/Pathfinder Public art Satsfjäll Saxnäs Västerbotten Sweden Commisioned by Konstvägen 7älvar